B L O C K C H A I N P L A T S

Blockchain Plats – Đối tác tin cậy để khởi chạy dự án ICO thành công

ICO hiện đang là hình thức gây quỹ hiệu quả cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời, hãy liên hệ với Blockchain Plats. Chúng tôi sẽ giúp bạn đánh giá, phân tích và phát triển một hệ thống ICO hoàn hảo với tư cách là một công ty phát triển ICO hàng đầu.

Hình Ảnh Demo Về Website ICO

Dưới đây là một số hình ảnh demo về dự án ICO do Blockchain Plats phát triển​

Báo Giá Chi Tiết Dịch Vụ Phát Triển ICO

Dưới đây là bảng báo giá chi tiết dịch vụ phát triển ICO, phát hành token của Blockchain Plats.

Gói Cơ Bản

$5,000

 • Website giới thiệu
 • Back office for user
 • Admin Dashboard
 • Hệ thống thanh toán (BCT, ETH, USDT)
 • Phát triển Token ERC20
 • Hệ thống quản lý tiền gây quỹ
 • Hệ thống chia hoa hồng
 • Tài liệu hướng dẫn
 • Tích hợp thêm đồng coin ($1000 - $2000)
 • Tùy chỉnh chức năng ($5000)
 • Hỗ trợ cài đặt server và vận hành ban đầu ($2,000)
 • Hỗ trợ vận hành hàng tháng ($1000/tháng, $5000/6 tháng)
 • Nội dung trang web dự án
 • Phân chia cấp bậc đầu tư
 • Whitepaper
 • Source code
 • Tư vấn và hỗ trợ marketing
Liên hệ

Gói Nâng Cao

$10,000

 • Website giới thiệu
 • Back office for user
 • Admin Dashboard
 • Hệ thống thanh toán (BCT, ETH, USDT)
 • Tạo token theo yêu cầu
 • Hệ thống quản lý tiền gây quỹ
 • Hệ thống chia hoa hồng
 • Tài liệu hướng dẫn
 • Tích hợp thêm đồng coin ($1000 - $2000)
 • Tùy chỉnh chức năng ($5000)
 • Hỗ trợ cài đặt server và vận hành ban đầu ($2,000)
 • Hỗ trợ vận hành hàng tháng ($1000/tháng, $5000/6 tháng)
 • Nội dung trang web dự án
 • Phân chia cấp bậc đầu tư
 • Whitepaper
 • Source code
 • Tư vấn và hỗ trợ marketing
Liên hệ

Gói Tùy Chỉnh

$15,000

 • Website giới thiệu
 • Back office for user
 • Admin Dashboard
 • Hệ thống thanh toán (BCT, ETH, USDT)
 • Tạo token theo yêu cầu
 • Hệ thống quản lý tiền gây quỹ
 • Hệ thống chia hoa hồng
 • Tài liệu hướng dẫn
 • Tích hợp thêm đồng coin ($1000 - $2000)
 • Tùy chỉnh chức năng ($5000)
 • Hỗ trợ cài đặt server và vận hành ban đầu ($2,000)
 • Hỗ trợ vận hành hàng tháng ($1000/tháng, $5000/6 tháng)
 • Nội dung trang web dự án
 • Phân chia cấp bậc đầu tư
 • Whitepaper
 • Source code
 • Tư vấn và hỗ trợ marketing
Liên hệ
Là một nhà phát triển có nhiều kinh nghiệm, Blockchain Plats thúc đẩy sự thành công của các doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính, ứng dụng Blockchain và tiền điện tử sáng tạo, bảo mật và minh bạch

Liên hệ